10 Razloga zbog kojih subota nije Jevrejska


  • 10 Razloga zbog kojih subota nije Jevrejska

1. Adam i Eva nisu bili Jevreji. Bog je "blagoslovio sedmi dan i posvetio ga"  pre  nego što se pojavio greh (1. Mojs. 2:3). "Posvetiti" znači "izdvojiti za svetu službu".  Jedini za koga je subota bila izdvojena, u Edemskom vrtu, bili su Adam i Eva, koji nisu bili Jevreji.


 

2. "Subota je načinjena zbog čoveka", Isus je to rekao (Marko 2:27). Ona je načinjena još u Edemskom vrtu, pre nego što je  zapisana na planini Sinaj. Subota je namenjena čoveku, ne samo Jevrejima.


 

3. Ostalih devet zapovesti nisu samo Jevrejske.  Bog je napisao deset zapovesti na kamenu, ne samo devet (5.Mojs. 4:12, 13 ; 2.Mojs. 20). Da li se zapovesti "Ne čini preljube", "Ne ubij", "Ne kradi", "Ne svedoči lažno" odnose samo na Jevreje?


 

4. "A sedmi dan je odmor Gospodu Bogu tvom" (2. Mojs. 20:10; Isaija 58:13). Biblija nikada nije spominjala "Jevrejsku subotu". Subota nije njihova, već Božija.


 

5. Subotnja zapovest bila je namenjena takođe i "strancima".  Četvrta zapovest sama naglašava da se i "stranci" trebaju odmarati subotom (2. Mojs.20:10). "Stranci" su ne-Jevreji ili neznabošci. Prema tome Subota se odnosi i na njih (Isaija 56:6).


 

6. Isaija je rekao da i neznabošci trebaju držati Subotu. "A tuđine ... koji god drže subotu da je ne oskvrne ...njih ću dovesti na svetu goru svoju" (Isaija 56:6,7).  Subota je dakle i za neznabošce i za "sve ljude", a ne samo za Jevreje.


 

7. Ceo ljudski rod će držati subotu na Novoj zemlji.  " ... I od mladine do mladine, i od subote do subote dolaziće svako telo da se pokloni preda mnom, veli Gospod" (Isaija 66:22,23). Ovde Bog kaže da će "svako telo" držati subotu na Novoj zemlji. Ako će to biti tako, zar ne bi smo trebali da počneno sa time već danas?


 

8. U Delima Apostolskim se spominje da su neznabošci držali subotu. "A kad izlažahu iz zbornice jevrejske, moljahu neznabošci da im se ove reči u drugu subotu govore. A kad se sabor raziđe, pođoše za Pavlom i za Varnavom mnogi od Jevreja i pobožnih došljaka; a oni govoreći im svetovahu ih da ostanu u blagodati Božjoj" (Dela Apostolska 14:42,43).


 

9. "Zakon" [od Deset Zapovesti] podrazumeva da ga poštuje ceo svet, ne samo Jevreji (Rimljanima 3:19, 23).


 

10. Luka je bio nejevrejin koji je držao subotu. Luka je bio jedini ne-Jevrejin koji je napisao neku knjigu u Novom Zavetu (Jevanđelje po Luci i Dela Apostolska). Luka je putovao sa Pavlom i napisao "A u dan subotni iziđosmo iz grada k' vodi gde beše bogomolja" (Dela Apostolska 16:13). To je bio sedmi dan - subota, uspomena na Božije stvaranje (2.Mojs. 20,11), i Pavle i Luka su to znali.


 

Tags: Važna pitanja, Proširena Tema, 10 Razloga zbog kojih subota nije Jevrejska