Sedmi dan tokom vekova - 11. Vek

Škotska

"Oni su smatrali da je  subota pravi šabat na koji se treba uzdržavati od posla."
 |Keltska Škotska, izd. 2, str. 350|  (Celtic Scotland, Vol. 2, p. 350)

"Radili su nedeljom, ali su držali subotu na način subotnog odmora... Margareta je ovo ukinula."     
| Istorija Škotske od Rimske okupacije, vol. I, S.96. |  
(A history of Scotland from the Roman Occupation, Vol. I, p.96. Andrew Lang)

"Bio je to još jedan njihov običaj da zanemaruju svetost dana Gospodnjeg (nedelje), tako što su sebe posvetili svakoj vrsti ovozemaljskog poslovanja u njemu, baš kao što su radili drugim danima. Da je ovo bilo u suprotnosti sa zakonom, ona (Kraljica Margareta) im je pokazala i rezonovanjem kao i autoritetom. 'Hajde da poštujemo dan Gospodnji,' rekla je ona, 'zbog vaskrsenja Gospoda našega, koji se dogodio na taj dan, i hajde da više ne radimo ropske poslove u njemu; imajući u vidu da smo u ovom danu bili otkupljeni iz ropstva đavolu. Blagosloveni papa Grgur ovo isto potvrđuje."
|Život svete Margarete, Turgot, str. 49 (Biblioteka Britanskog Muzeija)|
(Life of Saint Margaret, Turgot, p. 49 (British Museum Library))

(Istoričar Skene je komentarisao rad Kraljice Margarete) "Njena sledeća tačka je bila da oni nisu propisno svetkovali dan Gospodnji, ali u ovom slučaju se čini da su oni sledii običaj za koji imamo tragove u ranoj Crkvi Irske, zbog koje su svetkovali  subotu kao šabat u koji su se odmarali od svih svojih poslova." |Skene, Seltik Škotska, vol.2, str. 349|  ("Celtic Scotland," Vol.2, p. 349)

Škotska  i Irska

"T. Ratcliffe Barnett, u svojoj knjizi o vatrenoj katoličkoj kraljici Škotske koja je 1060. bila prva koja je pokušala da uništi bratstvo Kolumba, piše: 'U ovom slučaju Škoti su možda zadržali tradicionalnu praksu drevne irske crkve koja je svetkovala subotu kao dan odmora umesto nedelje.' (Barnett)
| Margarita iz Škotske: Kraljica i Svetac str.97 |("Margaret of Scotland: Queen and Saint," p.97)

Koncil i Klermontu

"Tokom prvog krstaškog rata, papa Urban II je proglasio na konciclu u Klermontu (1095. posle Hrista) da subota bude izdvojena u čast Bogorodice."  |Istorija subote, str.672 |
(History of the Sabbath, p.672)

Konstantinopolj

"Zato što svetkujete subotu sa Jevrejima i Dana Gospodnjeg sa nama, izgleda da imitirate sa takvim poštovanjem sektu Nazarena."  |Migne, Patrologija Latina, vol 145, str.506| ;
takođe Hergenroether, Fotije, vol 3, str.746 (Nazarećani su bili hrišćanska denominacija.)
(Migne, "Patrologia Latina," Vol. 145, p.506; also Hergenroether, "Photius," Vol. 3, p.746.)

Grčka Crkva

"Poštovanje subote je, kao što svi znaju, predmet gorke rasprave između Grka i Latina." |Neal Istorija Svete Istočne crkve, "vol 1, str. 731. (Pozivajući se na razdvajanje grčke crkve od latinske 1054.)|  ("A History of the Holy Eastern Church," Vol 1, p. 731.)

Tags: Sedmi dan tokom vekova, Subota tokom vekova, Nedelja tokom vekova,