Sedmi dan tokom vekova - 13. Vek

"Inkvizitori ... [izjavljuju] da znak jednog Vodua (Valdenžana Francuske), smatranim dostojnog smrti, je bio da je sledio Hrista i nastojao da poštuje Božje zapovesti.” Istorija inkvizicije u srednjem veku, "H. C. Les, vol.1 (History of the Inquisition of the Middle Ages)

Valdenžani

"Oni kažu da je blagosloveni papa Silvester Antihrist kji se pominju u poslanicama svetog Pavla koa sin pogibli. [Oni takođe kažu] da se treba svetkovati subota." Crkvena istorija drevne crkve iz Piemonta", str.169 (Ovo je prema istaknutom Rimokatoličkom autoru koji piše o Valdenžanima.) (Ecclesiastical History of the Ancient Churches ofPiedmont)


Francuska (Valdenžani)

Da bi u potpunosti uništio ove jeretike, papa Inoćentije III je poslao dominikanske inkvizitore u Francusku, a takođe i krstaše, obećavajući "potpuno oproštenje svih grehova onima koji su uzeli učešće u krstaškim pohodima... protiv albbigenza."Katolička enciklopedija, Vol. XII, članak  "Rejmond VI", str. 670 (Catholic Encyclopaedia, Vol.XII, art."Raymond VI," p. 670)


Francuska

Na hiljade Božjih sledbenika su mučeni do smrti od strane inkvizicije, živi sahranjivani, spaljenivani na smrt, ili iskomadani od krstaša. Dok su rupili grad Biterre, vojnici su pitali katoličke vođe kako mogu da znaju ko su bili jeretici; "Sve ih pobijte jer Gospod zna koji su Njegovi." Istorija inkvizicije, str.96 (History of the Inquisition, pp.96)


Francuska-kralj Luj IX, 1229

Objavio statut "Cupientes", u kome sebe obavezuje da očisti južui Francusku od jeretika kako su zvali svetkovaoce subote.
 

Valdenžani Francuske

"Jeres u Vodua, ili siromašnih ljudi Liona, je dosta stara, jer neki kažu da je ona  još od vremena pape Silvestra, a drugi kažu  da je još od apostola" Rimski inkvizitor, Reinerus Sacho, piše oko 1230. (The Roman Inquisitor)


FRANCUSKA-koncil u Tuluzu, 1229

Kanoni protiv svetkovaoca subote: "Kanon 3 - Gospodari različitih okruga trebaju pažljivo pretražiti vile, kuće i šume a skrovišta jeretika uništiti."

"Kanon 14 – Običnim članovima crkve nije dozvoljeno da poseduju knjige Starog ili Novog Zaveta." Hefele, 5, 931, 962


Evropa

"Pavlikijani, Petrobusinai, Passaginiani, Valdenžani i Insabatati su velike grupe svetkovaoca Subote u Evropi do 1250. godine nove ere."


Pasaginiani

Dr Hahn kaže da ako bi Pasaginiani se pozivai na 4. zapovest da podrže subotu, rimski sveštenici bi odgovorili, "Sabata simbolizuje večni počinak svetih."


Mongolija


"Mongolsko osvajanje nije poremetilo Crkvu Istoka. (Svetkovanje subote.) Naproti, jedan broj Mongolskih prinčeva i veći broj mongolskih kraljica su bili pripadnici ove crkve."

Tags: Sedmi dan tokom vekova, Subota tokom vekova, Nedelja tokom vekova,