Sedmi dan tokom vekova - 2. Vek


   "Izvesno je da je starovekovna Subota bila prisutna i da je svetkovana (zajedno sa Gospodnjim danom) od strane Hrišćana Istočne Crkve, skoro tri stotine godina nakon smrti našeg Spasitelja" - A Learned Treatise of the Sabbath, p. 77

 Rani Hrišćani

   "Primitivni Hriščani su imali veliko poštovanje za Subotu, i provodili su dan u odanosti i propovedanju. U  to nema sumnje, jer su tu praksu preuzeli od samih Apostola, što se sa svrhom pojavljuje u nekoliko spisa." "Dialogues on the Lord's Day", p. 189. London: 1701, By Dr. T.H. Morer (A Church of England divine).

  Rani Hrišćani

   "...Subota je bila jaka veza koja ih je ujedinila sa životom svih naroda, i čuvanjem Subote svetom, oni su pratili ne samo primer, već zapovest Isusa." "Geschichte des Sonntags," pp.13, 14

  Hrišćani u 2. Veku

   "Ne-jevrejski Hrišćani su takodje svetkovali Subotu," Gieseler's "Church History," Vol.1, ch. 2, par. 30, 93.

  Rani Hrišćani

   "Primitivni Hrišćani su svetkovali Jevrejsku Subotu; ...dakle, Hrišćani, su za dugo vreme zajedništva, održavali njihove skupove uoči Subote, u kojima su neki delovi zakona čitani, i to se nastavljalo tokom vremena sve do Laodikejanskog Koncila." "The Whole Works" of Jeremy Taylor, Vol. IX,p. 416 (R. Heber's Edition, Vol XII, p. 416).

  Rana Crkva

"Izvesno je da je starovekovna Subota bila prisutna i da je svetkovana (zajedno sa Gospodnjim danom) od strane Hrišćana Istočne Crkve, skoro tri stotine godina nakon smrti našeg Spasitelja" - "A Learned Treatise of the Sabbath," p. 77

Bitno: Pod "Gospodnji Dan" ovde autor misli na Nedelju, a ne na pravi Sabbath, kako ga Biblija upotrebljava. Ovaj citat prikazuje na dolazak korišćenja Nedelje u ranim vekovima ubrzo posle smrti Apostola. Pavle Apostol je predskazao veliki "otpad" od Istine koji će zauzeti mesto odmah nakon njegove smrti.

  Drugi, Treći, Četvrti Vek

"Od Apostolskog vremena pa sve do Laodikejanskog konicla koji se dogodio oko 364. godine, sveto poštovanje Jevrejske Subote se nastavljalo, što se može dokazati kroz mnoštvo autora, uprkos koncilskom dekretu koji stoji nasuprot tome." "Sunday a Sabbath." John Ley, p.163. London: 1640.

Tags: Istorija Sedmog Dana, Sedmi dan tokom vekova, Subota tokom vekova, Nedelja tokom vekova,