Sedmi dan tokom vekova - 4. Vek


"Kada ste u Rimu, radite kao što Rim radi" Amvrosije koji je bio slavni biskup Milana, ustanovio je ovu izreku govoreći da kada je bio u Milanu svetkovao je Subotu, ali kada je u Rimu, svetkovao je Nedelju."  ("Truth Triumphant", str. 70)

  Italija i Istočna Crkva - 4. vek

"To je bila generalna praksa u Istočnim crkvama, a i kod nekih crkava na zapadu ... Jer u Crkvi u Milanu, izgleda da je subota bila cenjena ... Ne na taj način da su Istočne crkve ili ostale, koje su poštovale taj dan, bile naklonjene judaizmu, već tako da su zajedno dolazile subotom, da obožavaju Isusa Hrista Gospodara subote." "History of the sabbath" (original spelling retained), Part 2, paragraf 5, pp.73,74. London: 1636. Dr. Heylyn.

  Italija - Milano   

"Amvrosije, slavni biskup u Milanu, kaže da kada je bio u Milanu svetkovao je subotu, ali kada je bio u Rimu, svetkovao je nedelju. Ovo je dovelo do stvaranja izreke, "Kada ste u Rimu, radite kao što Rim radi" " Heylyn, "The History of The Sabbath" (1612)

  Istok i veći deo sveta

"Stari hrišćani su bili veoma pažljivi u poštovanju subote, ili sedmog dana ... Jasno je da su sve orijentalne crkve, i najveći deo sveta, svetkovali subotu kao praznik ... Atanasije nam takođe govori da su verska okupljanja držali u subotu, ne zato što su bili inficirani sa judaizmom, nego da obožavaju Isusa, Gospodara subote, Epifanije kaže isto." "Antiquites of the Christian Church, Vol.II Book XX, chap.3, sec. 1,66. 1137, 1138."

  Abisinija - Ostatak Filipovog evangeliziranja

"U drugoj polovini tog veka sveti Amvrosije iz Milana je zvanično izjavio da je Abisinijski episkop - Museus, 'proputovao skoro svuda po zemlji Seres' (Kina). Za više od sedamnaest vekova, crkve u Abisiniji nastavile su da svetkuju subotu kao sveti dan četvrte zapovesti." "Early Spread of Christianity." Vol.10, p. 460.

  Arabija, Persija, Indija, Kina

"Mingana dokazuje da je  370. godine posle Hrista, Abisinijsko hrišćanstvo (Crkva svetkovaoca subote),  bilo toliko popularno da je njen slavni vođa, Musacus, putovao intenzivno na istoku promovirajući crkvu u Arabiji, Persiji, Indiji i Kini." - "Truth Triumphant,"p.308 (Footnote 27). (Page numbers vary in this Online version)

  Španija, sabor u Elviri 305. nakon Hrista)  

"26-ti Kanon sabora u Elviri, otkriva da je Crkva "Spainat" u to vreme držala subotu, sedmi dan. "Što se tiče subotnjeg posta: Rešeno je da greška bude ispravljena redovnim subotnim postom." Ova rezolucija Saveta, koja je u direktnoj suprotnosti sa politikom crkve u Rimu uvedena je tako da zapoveda subotu kao dan posta, u nameri da je obezvredi i načini odbojnom u narodu. " "Truth Triumphant: The Church in the Wilderness p.249"

 Španija  

"Još jedna interesantna stvar, koju vredi napomenuti je da se u severi-istočnom delu Španije, nedaleko od grada Barselona, nalazi grad "Sabadell", u prvobitno naseljenom okrugu. Ljudi su ga zvali I "Valdežani" i "Sabbatati"; " "Truth Triumphant: The Church in the Wilderness p.249"
  Persija 335-375. nakon Hrista (40 godina progona za vreme Shapur-a II)  

"Popularna žalba na hrišćane :"Oni preziru našeg boga sunca, oni imaju bogosluženja u subotu, oni skrnave svetu zemlju sahranjivanjem svojih mrtvih u nju." " - "Truth Triumphant"

 Persija 335-375. nakon Hrista  

"Oni preziru našeg boga sunca.  Zar nije Zorcaster, proglašeni svetac i osnivač naših božanskih verovanja, uspostavio nedelju pre hiljadu godina u čast sunca i zamenio subotu iz Starog zaveta. Ipak ovi hrišćani imaju bogosluženja u subotu" - O'Leary, "The Syriac Church and Fathers," pp.83, 84.

  Laodikejski Sabor 365. nakon Hrista  

"16-ti Kanon - U subotu se jevanđelja i drugi delovi Pisma čitaju na glas." "29-ti Kanon - hrišćani neće judaizirati i biti nezaposleni u subotu, nego će raditi na taj dan;. Ali Gospodnji dan(Lord's Day-Nedelja) treba posebno poštovati i kao hrišćani, ako je to moguće, da se ne radi na taj dan." - Hefele's "Councils," Vol. 2, b. 6.Filon Aleksandrijski  (Philo Of Alexandria 20 BC–50 AD)