Sedmi dan tokom vekova - 5. Vek


"Narod Carigrada, i gotovo posvuda, okuplja se zajedno u subotu, kao i na prvi dan u nedelju, običaj koji se nikada nije poštovao u Rimu ili Aleksandriji." (Socrates, "Ecclesiastical History," Book 7, chap.19.)

  Svet  

"Jer, iako skoro sve crkve širom sveta slave svete tajne (Večeru Gospodnju) u subotu svake sedmice, pa ipak, hrišćani u Allekandriji i u Rimu, na račun neke drevne tradicije, odbijaju to da čine." (Fusnota koja prati gore navedeni citat objašnjava upotrebu reči "šabat". Ona kaže: "To znači subota i tako to treba shvatiti, jer nedelja nikad nije nazvana "Subotom" od strane drevnih otaca i istoričara" (Socrates, "Ecclestical History," Book 5, chap. 22, p. 289.)

  Konstatinopolj  

"Narod Carigrada, i gotovo posvuda, okuplja se zajedno u subotu, kao i na prvi dan u nedelju, običaj koji se nikada nije poštovao u Rimu ili Aleksandriji." (Sozomen, "Ecclesiastical History," Book 7, chap. 19.)

 Svet - Avgustin, episkop hiponski (Severna Afrika)  

Avgustin ovde ukazuje da se subota svetkovala u njegovo vreme "u većem delu hrišćanskog sveta", a njegovo svedočenje u tom pogledu je još više vrednije jer je on i sam bio ozbiljan i dosledan svetkovatelj nedelje. Pogledajte "Nicene and Post-Nicene Fathers," 1st Series, Vol.1, pp. 353, 354.

  Papa Inoćentije (402-417)  

Papa Silvester (314-335) je bio prvi koji je naredio crkvama da poste u subotu, a papa Inoćentije (402-417) je to uspostavio kao obavezujući zakon u crkvama koje su ga slušale, (u cilju da subota postane teret) "Inoćentije je uredio da subota ili šabat bude uvek post." (Dr. Peter Heylyn, "History of the Sabbath, Part 2, p. 44)

 Hrišćani 5. veka  

Čak do petog veka poštovanje jevrejskog Šabata je nastavljeno u hrišćanskim crkvama. ("Ancient Christianity Exemplified," Lyman Coleman, ch. 26, sec. 2, p. 527.)
U vreme Jeronima (420. posle Hrista) najverniji hrišćani su obavljali svakodnevni posao u nedelju.  ("Treatise of the Sabbath Day," by Dr. White, Lord Bishop of Ely, p. 219.)

  Francuska  

"Zato, osim večernje službe i noćne službe, nema javnih službi među njima u toku dana, osim u subotu (šabat) i nedelju." (John Cassian, A French monk, "Institutes," Book 3, ch. 2.)

  Afrika  

"Avgustin ističe činjenicu da u dve susedne crkve u Africi, jedna svetkuje sedmi dan subotu, druga posti na njemu." (Dr. Peter Heylyn, "The History of the Sabbath." p. 416.)

 Španija (400 g. nakon Hrista)  

"Amvrosije je kao sedmi dan posvećivao subotu (kako on sam kaže). Amvrosije je imao veliki uticaj u Španiji, koja je takođe svetkovala subotu." (Truth Triumphant, p. 68.)

 Sidonius (Govoreći o Gotskom kralju Teodoriku, 454-526 nakon Hrista)  

"Činjenica je da je na istoku, ranije bio običaj da se svetkuje subota na isti način kao dan Gospodnji (nedelja) i da se narod sakuplja u zajednicu: dok su sa druge strane, ljudi na Zapadu, boreći se za dan Gospodnji,  zanemarili proslavljanje subote." ("Apollinaries Sidonli Epistolae," lib.1, 2; Migne, 57.)

 Crkva Istoka  

"Mingana dokazuje da je 410. Isak, vrhovni upravitelj Crkve Istoka, održao Svetski sabor, stimulisan (neki misle, putovanjem u Musacus),-u skupu sa istočnim delegatima iz četrdeset velikih metropolitskih predela. 411. je imenovao jednog mitropolita kao upravitelja za Kinu. Ove crkve su svetkovale sedmi dan."

 Egipat  

"Postoji nekoliko gradova i sela u Egiptu, gde se za razliku od uspostavljenog načina na drugim mestima, ljudi se sastaju zajedno u sabat uveče, pa iako su ranije večerali, još uvek se pričešćuju." (Sozomen. "Ecclesiastical History" Book 7, ch. 19)