Sedmi dan tokom vekova - 6. Vek


Škotska crkva

"U ovom drugom slučaju činilo se da su oni sledili običaj u kojem nalazimo tragove u ranoj monaškoj crkvi u Irskoj, kojoj su držali subotu kao njihov dan odmora kada su oni počivali od svih svojih radova." ("W.T. Skene, "Adamnan Llife of St. Columbs" 1874, p.96.)

  Škotska, Irska   

"Izgleda da ovde vidimo aluziju na običaj, koji se poštovao u ranoj monaškoj Crkvi Irske, da se poštuje dan odmora - subota, ili šabat." ("History of the Catholic Church in Scotland," Vol.1, p. 86, by Catholic historian Bellesheim.)

  Škotska - Kolumba

"Pošto je nastavio svoj trideset-četvorogodišnji rad u Škotskoj, on je jasno i otvoreno prorekao svoju smrt, a u subotu, Juna meseca, rekao je njegovom učeniku Diermitu:" Ovaj dan se naziva Šabat, koji je dan odmora, a što će zaista biti za mene, jer to će staviti tačku na moj trud."" ("Butler's Lives of the Saints," Vol.1, A.D. 597, art. "St. Columba" p. 762)

  Kolumba (odg. na dr. Batlerov Opis njegove smrti)

"Urednik najbolje biografije Kolumbije kaže u fusnoti: "Naša subota. Običaj kojim zovemo Gospodnji dan (nedelju) shabbat-om je započeo tek hiljadu godina kasnije..." ("Adamnan's "Life of Columba" (Dublin, 1857), p. 230.)