Sedmi dan tokom vekova - 8. Vek

Savet Friaul-a, Italija-A.D. 791 (Kanon 13)

"Mi zapovedamo svim hrišćanima da se poštovanje Gospodnjeg dana ne drži u čast subote iz prošlosti, nego na račun te svete noći, prvog dana u sedmici koji se zove Gospodnji dan. Kada se govori o suboti koju Jevreji svetkuju, poslednjeg dana u nedelji, a koji takođe naši seljaci svetkuju..." (Mansi, 13, 851.)

  Persija i Mesopotamija   

"Brda Persije i doline Tigrisa i Eufrata odzvanjaju njihove pesme hvale. Oni su požnjeli njihovu žetvu i platili svoje desetke. Oni odlaze u njihove crkve u dan subotni da slave Boga." (Realencyclopaedie fur Protestatische and Krche," art. "Nestorianer"; also Yule, "The Book of ser Marco Polo," Vol.2, p.409.)

  Indija, Kina, Persija  

"Široko rasprostranjeno i trajno bilo je poštovanje sedmog dana subote među vernicima Crkve Istoka i hrišćanima Svetog Tome u Indiji, koji nikada nisu bili povezani sa Rimom. Takođe se to održalo među onim skupinama koje su se odvojile od Rima nakon sabora u Halkidonu pre svega medju Abisinijcima, Jakobitima, Maronitima, i Jermenima." (Schaff-Herzog, The New Enclopadia of Religious Knowledge," art. "Nestorians"; also Realencyclopaedie fur Protestantische Theologie und Kirche," art. "Nestorianer."," Second Series, Vol, XIII, p.13, epist. 1)

  Sabor u Liftinae u Belgiji – 745. AD (prisustvovao Bonifacije)

"Treća beseda ovog sabora upozorava protiv poštovanja subote, pozivajući se na dekret Sabora u Laodikeji" (Dr. Hefele, Counciliengfesch, 3, 512, sec. 362)

  Kina – 781. AD

 I781. godine Nakon Hrista, na čuvenom Kineskom spomeniku je upisano u mermeru o rastu hrišćanstva u Kini u to vreme. Natpis, koji se sastoji od 763 reči, otkriven je 1625. godine u blizini grada Čangan a sada se nalazi u "Šumi tableta," u Čanganu. Sledeći izvod sa kamena pokazuju da je subota bila svetkovana:,"Sedmog dana nudimo požrtvovanost, nakon što smo očistili naša srca i dobli oprost za naše grehe. Ovu religiju, tako savršenu i tako odličnu, je teško imenovati, ali osvetljava tamu svojim sjajnim pravilima " ("Christianity in China, M. I'Abbe Huc, Vol. I, ch.2, pp. 48, 49.")