Sedmi dan tokom vekova - 9. Vek


Bugarska  

"Bugarska je u ranom razdoblju svog evangeliziranja učila da se posao ne bi trebao obavljati u subotu".
Responsa Nicolai Papae I and Con-Consulta Bulllllgarorum, Responsum 10, found in Mansi, Sacrorum Concilorum Nova et Amplissima Colectio, Vol.15; p. 406; also Hefele, Conciliengeschicte, Vol.4, sec. 478

(Papa Nikolas I, u odgovoru na pismo od Borisa, vladajućeg princa Bugarske).

"Pitanje 6 - kupanje je dopušteno u Nedelju.
  Pitanje 10 - Da se u nedelju prestane sa radom ali ne i  na Sabat".

  Hefele, 4,346-352, sec. 478

Bugari su praktikovali da odmaraju u subotu, Papa Nikolas je pisao protiv te prakse.


Konstantinopolj  

"Fotije, Patrijarh Konstantinopolja koji je optuživao papstvo i zbacio papu Nikolasa.  Jer nasuprot, kanonima oni su pritiskali  Bugare da poste subotom"

Photius, vonKard, Hergenrother, 1, 643

zapazite

Papstvo je pokušalo da osujeti reputaciju  sedmog dana insistirajući da svi tada treba da poste. Na taj način bi okrenulo  ljude nedelji, prvom danu, danu kada je prihvaćen Rim.


Atinjani
 
Kardinal Hergenroter je izjavio da su oni bili u bliskoj vezi  sa Imperatorom Mihajlom II (821-829) i svedoči da su oni svetkovali subotu.

Kirchengeschichte, 1, 527


Indija, Absinija   

"Svetkovanje sedmog dana-subote bilo je široko rasprostranjeno među vernicima crkve na istoku i Hrišćanima svetog Tome u Indiji. To se takođe praktikovalo i kod Abisinaca".


Bugarska  

"Papa Nikolas I u devetom veku, poslao je vladajućem princu Bugarske dugački dokument gde se između ostalog traži da se uzdržava od posla u nedelju. Ali ne i u subotu. Poglavarstvo Grčke crkve bilo je uvređeno mešanjem papstva proglašavajuće papu za isključenog".

Truth Triumphant, p. 223

Tags: Sedmi dan tokom vekova, Subota tokom vekova, Nedelja tokom vekova,