Ako verujete da Subotu treba držati zbog toga što su je po vašem mišljenju ljudi držali i pre Mojsijevog zakona, zar ne mislite da bi onda trebalo praktikovati i obrezanje, jer se jasno zapaža zapovest iz tog perioda? (Postanje 17:1-15; Galatima 5:1-6.)

 


  • Ako verujete da Subotu treba držati zbog toga što su je po vašem mišljenju ljudi držali i pre Mojsijevog zakona, zar ne mislite da bi onda trebalo praktikovati i obrezanje, jer se jasno zapaža zapovest iz tog perioda? (Postanje 17:1-15; Galatima 5:1-6.)

 

Verujemo da subotu treba držati zato što je to jedna od zapovesti večnog, nepromenljivog moralnog Božijeg zakona,  za koji Pavle izjavljuje da je "svet, pravedan i dobar" (Rimljanima 7:12).; ali nema potrebe za obrezanjem, iz razloga što je to bio jedan od nacionalnih obreda Jevreja i deo ceremonijalnog zakona koji je "prikovan na krstu" (Kološanima 2:14). "Je li ko pozvat obrezan, neka se ne gradi neobrezan; ako li je ko pozvat neobrezan, neka se ne obrezuje. Obrezanje je ništa, i neobrezanje je ništa; nego držanje zapovesti Božijih" (1.Korinćanima 7:18,19).

Pitanje koje se ponekad uz ovo uporedo postavlja  je "Kada su patrijarsi, proroci, apostoli, ili  bilo ko drugi, zapovedili bilo kom mnogobošcu da drži Mojsijev  zakon?"

   Pre nego što izložimo jasnu grešku ovakvog pogleda, da pokušamo da odgovorimo sa jednim kontrapitanjem:"Kada je iko sa autoritetom zapovedio bilo kome da drži nedelju, ili da ne drži dan, ili da se uzdrže od svetkovanja sedmog dana?"

   Pitanje se zapravo bazira na  varljivim pretpostavkama da ukoliko je zapovest Božija svetkovana od strane Jevreja, to se onda ne tiče svih drugih nacija. Deset Zapovesti, koje se ovde nastoje da se nazivaju "zakon Mojsijev", bile su  i biće reči Božije, za koje Biblija kaže pre samog njihovog izricanja, "Bog reče sve ove reči"  (2.Mojsijeva 20:1-17). Zakon Božiji se dakle primenjuje na sve Njegove reči "A znamo da ono što zakon govori, govori onima koji su pod zakonom, da se svaka usta zatisnu i sav svet prizna da je pred Bogom kriv" (Rimljanima 3:19). Nijedan čovek nije kriv pred Bogom osim ako se zakon ne odnosi na njegov slučaj,

   Štaviše, svim ljudima će se suditi prema zakonu koji zabranjuje ubistvo i preljubu (Jakov 2:10-12). To je tada Dekalog (zakon od deset zapovesti). Ali ljudima se neće suditi prema zakonu koji ih ne obavezuje da ga drže. Iz tog razloga su svi ljudi u obavezi da poštuju zakon od deset zapovesti, jer će putem njega svima biti suđeno, kao što  je to Jakov izjavio.

 Hard Nuts Cracked, The Law of Circumcision, H.M.S. Richards


 

Tags: Važna pitanja, Nedoumice, Ako verujete da Subotu treba držati zbog toga što su je po vašem mišljenju ljudi držali i pre Mojsijevog zakona, zar ne mislite da bi onda trebalo praktikovati i obrezanje, jer se jasno zapaža zapovest iz tog perioda? (Postanje 17:1-15; Galatima 5:1-6.)