Articles Tagged ‘Audio Arhiva,’

Blagoslovi subote


 

Budući da je zakon duhovan, ne može se izbeći činjenica da je sveta subota duhovna institucija. Ona je dan "svetog sabora" (3. Mojsijeva 23:3). David je u svom Psalmu izrazio radost subotnjeg dana rečima, "Duša se moja proliva kad se opominjem kako sam hodio sred mnogog ljudstva; stupao u dom Božji, a ljudstvo praznujući pevaše i podvikivaše" (Psalam 42:4).