Articles Tagged ‘Nije li 1. Korinćanima 16:1-2 dokaz da je subota promenjena u nedelju?,’

Nije li 1. Korinćanima 16:1-2 dokaz da je subota promenjena u nedelju?


  • Nije li 1. Korinćanima 16:1-2 dokaz da je subota promenjena u nedelju?

U 1. Korinćаnimа 16:1, 2 Pаvle je nаpisаo: "A za milostinju svetima, kao što uredih po crkvama Galatijskijem onako i vi činite. Svaki prvi dan nedjelje neka svaki od vas ostavlja kod sebe i skuplja koliko može, da ne bivaju zbiranja kad dođem"  (1. Korinćаnimа 16:1, 2).