Articles Tagged ‘7 činjenica o sedmom danu’

7 činjenica o sedmom danu


Deo sotonske strategije da uništi poverenje ljudi u Boga, sastojao se u tome da napadne njegovu titulu kao Tvorca. Očigledno da je teorija evolucije deo tog varljivog i po dušu opasnog napora. Sa tim amoralnim humanističkim naglašavanjem, Darvinova doktrina je preobratila milione u religiozne skeptike i zamračila  njihovu potrebu za Spasiteljem.

   Ipak, dok mnogi Hrišćani sa pravom odbacuju to  nenaučno verovanje, ironično, mnogi još uvek padaju u đavolsku zamku odbacivanja Božije vrhovne vladavine nad zemljom. Ta zamka je rezultat dugo-godišnjeg napora da se iskrivi i uništi svetost sedmog dana - subote.