Articles Tagged ‘Zaboravljeni dan’

Zaboravljeni dan


Da li znate da je veoma važan dan skoro sasvim zaboravljen? Zapanjujuće je da samo nekolicina ljudi vodi brigu o tome, jer  to je jedan od najznačajnijih dana u svoj ljudskoj istoriji! Nije to samo dan iz prošlosti, već i sadašnjosti  pa i budućnosti. Šta više, to šta se dešava sa tim zanemarenim danom može imati važan odraz u nešem životu.

Molim vas, pažljivo ispratite ovak mali studijski članak.

  • 1. U koji dan je Isus uobičajeno išao na Bogosluženje?

   "I dođe u Nazaret gde beše odrastao, i uđe po običaju svom u dan subotni u zbornicu, i ustade da čita.." (Luka 4:16).

Odgovor:  Isus je uobičajeno na Bogosluženje išao Subotom.