Articles Tagged ‘Vaganje Dokaza’

Vaganje Dokaza


Jedna interesantna činjenica:  Jedan lzostavljeni sat spavanja povećava broj saobraćajnih nezgoda za osam procenata dok ih jedan dodatni sat spavanja, smanjuje za osam procenata. Efikasnost vaše vožnje nakon što ste oko 18 sati bili budni, biće gotovo ista kao da vozite nakon konzumiranja dva alkoholna pića. Ako ste bili budni 24 sata, efikasnost vaše vožnje se pogoršava prema ekvavilentu vožnje nakon konzumiranja 4-6 pića. Optimalno dobra efikasnost, postiže se tek nakon devet sati redovnog, noćnog spavanja.