100 činjenica o suboti

 

  • Ona je preko njega, kao našeg predstavnika, dana svim narodima. (Djela 17,26)

  • To nije jevrejska institucija, jer je uspostavljena 2300 godina pre nastanka jevrejske  nacije.

  • Biblija je nikad ne zove jevrejskom subotom, već uvijek  »subotom Gospoda Boga tvojega«. Ljudi trebaju pažljivo obeležiti Božji sveti dan odmora.

  • Subota se spominje u razdoblju patrijaraha.

  • Ona je prije Sinaja bila deo Božjeg zakona. (2. Mojsijeva 16,4.5.27-29)

  • Bog je stavio subotu u srce svog moralnog Zakona. (2.  Moisijeva 20,1-17) Zapovest o suboti kao danu odmora nepromjenljiva je kao i ostalih devet zapovesti.

  • Zapovest o suboti kao i sve ostale zapovesti izgovorena je glasom živoga Boga. (5. Mojsijeva 4,12.13)

  • Svaku zapovest Bog je lično napisao. (2. Mojsijeva 31,18)

  • Bog ih je ispisao na kamenim pločama i tako potvrdio njihovu nepromjenljivost. (5. Mojsijeva 5,22)

  • Ploce na kojima je bio ispisan Božji zakon cuvane su u Kovcegu zaveta, u Svetinji nad svetinjama. (5. Mojsijeva 10,1-5)

Tags: 100 činjenica o suboti, dodatak,