100 činjenica o suboti

 

  • Bog je potpuno zabranio svaki rad subotom. (2. Mojsijeva 34.21)

  • Zato što su prezreli subotu, Bog je dozvolio da jedan naraštaj Izrailjaca umre u pustinji. (Jezekilj 20,12.13)

  • Ona je  uzvišenim znakom  istinitog  Boga. (Jezekilj 20,20)

  • Bog je obećao da će Jerusalim zauvek stajati ako Jevreji  budu čuvali i poštovali subotu. (Jeremija 17,24.25)

  • U svojoj kasnijoj istoriji dospeli su u vavilonsko ropstvo zato što su prekršili subotu. (Nemija 13,18)

  • I Jerusalim je bio razoren zbog toga što je prekršena zapovest o suboti. (Jeremija 17,27)

  • Bog je obecao naročiti blagoslov svima koji je svetkuju. (Isaija 56,6.7)

  • Ovo obećanje sastavni je dio proročanstva koje se odnosi na hriščansku religiju. (Vidi: Isaija 56. poglavlje)

  • Bog ce uzdići svakoga ko čuva subotu. (Isaija 56,2)

  • Bog nas poziva da je zovemo »slavnom«, a ne »starom  jevrejskom   subotom«   ili   »jarmom ropstva«. (Isaija 58,13)

Tags: 100 činjenica o suboti, dodatak,