Terminologija

  • Hebrejski - Shabbat - שַׁבָּת

 

Reč "Shabbat" (eng. Sabbath) ili "Subota" u Svetom Pismu označava sedmi dan svečanog odmora, dan uzdržavanja od sekularnih poslova koji se obavljaju u toku ostalih šest dana radne sedmice.

1. Hebrejska terminologija

  Heb. imenica Šabbāt, "Shabbat", " Subota", pojavljuje se 111 puta u starom Zavetu. Najčešće se upotrebljava u Mojsijevom petoknjižju - 47 puta (Izlazak -15; Levitska knj. - 25; Brojevi - 4; Ponovljeni zakoni - 3); u proročkoj literaturi 32 puta (Jezekilj - 15; Isaija - 8; Jeremija - 7; Amos - 1; Osija - 1) ; u istorijskim knjigama 30 puta (Nemija - 14; Knjige Dnevnika - 10; Knjige o Carevima - 10) . U Psalmima 1.put, Plaču Jeremijinom - 1.put.

  Imenica Šabbaton, "Subotnji Festival", najverovatnije je izvod iz reči Šabbat i pojavljuje se 11 puta. Kao takva, upotrebljena je u 1.Mojsijevoj 16:23; 31,15;  3.Mojsijeva 23:24,39 i kao "Subota Zemlje" u 3.Mojsijevoj 25:6 (tj. Subotna Godina).

Kombinacija Šabbat - Šabbaton, "potpuna subota/svečani odmor" pojavljuje se upotrebi za sedmi dan (2. Mojs. 32:5; 3. Mojs. 23:3), godišnji Dan Pokajanja (3. Mojs.16:31;23:32), godišnji Festival Truba (3.Mojs.23:24) i subotna godina (3.Mojs. 25:4).

Tags: Terminologija,