Kako da poštujem?


Četvrta zapovest kaže, "Sećaj se dana od odmora da ga svetkuješ" (2. Mojs. 20:8).
Jednom kada ste razumeli subotu, sledeće logično pitanje koje vam se nameće je - kako da svetkujem dan od odmora?.

  • Pojednostavniti stvari

Koliko ste puta raspravljali o značenju deset zapovesti sa vašim prijateljima? Verovatno ne toliko puno! Bog je prilično jednostavan. Zašto onda, četvrtu pravimo toliko komplikovanom?

  Hiljadama godina, čovek je primenjivao svoju interpretaciju subote. U vreme kada je Isus započeo svoju službu, fariseji su imali na stotine propisa vezanih uz subotu. Bili su toliko vezani za svoje kulturne tradicije, da kada se Bog pojavio u njihovoj sredini, učeći i čineći čuda, oni su poricali Njegovu Božanslu prirodu jer On nije živeo kako  su njihove tradicije diktirale. Kakav je slučaj sa nama? Da li smo i mi vezani kulturnim tradicijama?

  • Principi Biblijskog proučavanja

U nameri da naučimo šta Bog ima da kaže o ovoj temi, moramo pokušati da ostavimo sa strane sve što smo prethodno naučili o njoj.  Za nekolicinu od nas koji su rođeni kao Hrišćani, to je teško postići.  Ali dođimo k Bogu sa otvorenim srcem i zatražimo od Njega da nas vodi.

  Dva sveobuhvatna principa koji bi trebali da nas vode u proučavanju neke biblijske teme:

  Ako iskreno tražite Božiju volju i pronaći ćete je. Neka vaša molitva bude poput Davidove "Pošlji videlo svoje i istinu svoju, neka me vode, i izvedu na svetu goru Tvoju i u dvorove Tvoje" (Psalam 43:3), i Bog će ispuniti svoje obećanje: "Blago gladnima i žednima pravde, jer će se nasititi" (Matej 5:6).

  Šta god da činite, mora proizilaziti iz vašeg odnosa zasnovanog na veri u Isusa. "Šta god nije po veri greh je" (Rimljanima 14:23). U bilo kojim oblastima naših života, problem je stav, bilo pokornosti ili pobune protiv Božijeg autoriteta. Naši izbori trebaju doći kao posledica poniznog zahteva za Božijim vođstvom. Ukoliko postoji bilo kakav nagoveštaj pobune,  opiranja ili ljutnje u našem stavu, Bog nije zadovoljan našim delima i mi zasigurno nećemo primiti blagoslove u njima. Možemo raditi "pravu" stvar ali imati pogrešan stav uvezi sa tim. To je još uveš pogrešno u Božijim očima. Na isti način, možemo činiti "pogrešnu" stvar, ali imati dobar stav i biti blagosloveni od Boga. "Ali šta dostigosmo u onome jednako da mislimo, i po onom pravilu da živimo" (Filipljanima 3:16). Kakvo dobro je u tome tražiti od Boga vođstvo a potom Ga ne slediti?

  • Kako da držimo subotu svetom?

Subota je spomenuta više puta i u Starom i u Novom Zavetu.  Ali jedno iscrpno proučavanje svake reference otkriva samo nekoliko pojedinosti u vezi sa time šta činiti ili šta ne činiti u subotu, dok se sve to primenjuje na potpuno drugačiju kulturu od naše.  Nedostatak jasnih Božijih uputstava može biti frustrirajuć. Kako možemo znati da poštujemo subotu na pravi način? Moramo iskoristiti naš intelekt, vođen Božijom Rečju i naš bliski odnos sa Njim, da bi smo utvrdili principe Njegovih instrukcija.

  U stvarnosti, jedina zapovest "crno na belo" u vezi subote je da se ne radi nikakav posao". "Šest dana radi, i svršuj sve poslove svoje. A sedmi je dan odmor Gospodu Bogu tvom; tada nemoj raditi nijedan posao, ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živinče tvoje, ni stranac koji je među vratima tvojim". Bog je pojasnio da celokupno domaćinstvo treba imati priliku da se osveži subotnim odmorom.

  Mnogi se zato opravdano pitaju šta podrazumeva posao?  Pored očiglednog odlaska na mesto vašeg zanimanja i pokušaja da zaradite za život, kakav je slučaj sa npr. sređivanjem dvorišta, kućnim poslovima, pripremom hrane, fizičkim vežbama kao što je pešačenje, plivanje, planinarenje? Odgovor na ova pitanja je manje jasan, ali su principi sledeći:

  Subota treba da bude "prestanak prethodnih zanimanja" - jedna prilika za odmor od vaših svakodnevnih aktivnosti.

  Subota je jedna prilika da se odmorite od vaših materijalnih aktivnosti i na taj način pokazujete da verujete da će Bog blagosloviti vaše napore u proteklih šest dana i obezbediti vam materijalne potrebe.

  Dok Sveto Pismo ne zapoveda to kroz mnogo reči, neki su blagosloveni tako što se u petak pripremaju za subotu: pospremaju kuću, kupuju namirnice, pripeme nešto za jelo. Na taj način, kada subota započne, sve ove kućne stvari su zbrinute i možete odahnuti i sasvim se opustiti u danu odmora. Sa druge strane, postavljanje ovog cilja kao nešto apsolutno, može vam stvoriti pritisak zbog prevelikog pripremanja, tako da petak može postati teret. Ponekad, jedno delo vere, manifestuje se dopuštanjem pojedinim stvarima da sačekaju do nedelje.
Važno je napomenuti da Bog nije odmorio nakon stvaranja zato što je bio umoran. Isaija nam govori, "Bog večni Gospod, koji je stvorio krajeve zemaljske, ne sustaje niti se utruđuje" (Isaija 40:28).

  Zamka u koju mnogi dobronamerni poštovaoci subote upadaju je prevelika opterećenost poslovima tokom cele sedmice što ih dovodi u stanje iscrpljenosti tokom subotnog poslepodneva. Verovatno bismo imali još više koristi od subote, ukoliko bismo održavali mentalitet subotnjeg odmora tokom cele sedmice i imali adekvatni svakodnevni odmor, tako da bismo mogli  u potpunosti uživati blagoslove zajedništva sa našim Stvoriteljem i ostalim vernicima u sedmi dan. Taj životni stil subotnjeg odmaranja takođe pokazuje naše poverenje u Božiju sposobnost da nas obezbedi sa materijalnim potrebama.

  U 3. knjizi Mojsijevoj 23:3, Bog je rekao Izrailjcima da se subota "dan svetog sabora".  I Isus (Luka 4:16) i apostoli (Dela 13:13, 14; 13:42-44; 16:13; 17:2; 18:4) su imali običaj odlaženja u sinagogu tj. zajedničkog bogosluženja u subotu. Crkva ima priliku da proslavlja Boga u mestu predviđenom za bogosluženje, da nauči vuše od Njega kroz proučavanje Njegove reči, i primiti ohrabrenje u zajednici ostalih vernika. Pavle je opominjao, "Ne ostavljajući skupštinu svoju, kao što neki imaju običaj, nego jedan drugog savetujući, toliko većma koliko vidite da se približuje dan sudni." (Jevrejima 10:25).

  Kao i Fariseji, neki prave modernu listu poslova koje treba i koje ne treba činiti u subotu. Iako, da budemo iskreni lista je veoma atraktivna jer tada ne bismo morali više da razmišljamo!  Ne samo to, već što je striktnija moja lista, veću samo-pravednost mogu osetiti kada je poredim sa vašom. Dodatno je primamljivo da se izvlače zaključci po pitanju svetkovanja subote i reći, "To je put, činiću tako neprestano". Konačno, ne moram više da razmišljam o tome. Međutim, Bog nam je dao sposobnost da mislimo sa razlogom i trebamo uvek nastojati da naučimo više o Njegovoj volji.

  Kada dođe trenutak za svetkovanje subote, činite šta vam Bog govori. Tražite ličnu zajednicu sa Njim i vodite računa da ne upadnete u besmislene navike i kulturne tradicije.
Poslednja reč u vezi sa svetkovanjem subote:  S' obzirom da su Biblijske instrukcije u vezi toga kako držati subotu svetom, pomalo "sive", razumevanje vašeg komšije može biti drugačije od vašeg. Sigurno ne želite da vam nameće svoje razumevanje. Zato "se dakle što hoćete da čine vama ljudi, činite i vi njima: jer je to zakon i proroci" (Matej 7:12). Volite svoje komšije, hrabrite ih na njihovom putu sa našim Stvoriteljem, i verujte da Bog govori njihovim srcima isto kao što govori i vama.

- Emily Thomsen

Tags: dodatak, Arhiva Razno, Kako da poštujem?