Subota je dan za odmor i bogosluženje


Neki je nazivaju"vremenskim parkiralištem". Zamislite da svake sedmice imate dan kada sigurno možete izbeći poslove i kućne obaveze bez ikakvog straha! Dan kada ćete provesti svoje vreme sa vašom porodicom i prijateljima, napolje u prirodi ili tako što ćete za nekog učiniti nešto lepo. Iako to ponekad zvuči kao luksuz, ipak nije. Zapravo, Bog je namenio sedmični praznik i postavio ga u samu našu prirodu prilikom stvaranja.


  •   Bog je to započeo 

I  svrši Bog do sedmog dana dela svoja, koja učini; i počinu u sedmi dan od svih dela svojih, koja učini; I blagoslovi Bog sedmi dan, i posveti ga, jer u taj dan počinu od svih dela svojih, koja učini;edmog dana, Bog je završio Svoj posao i odmorio  od svif dela koje učini" (1. Mojsijeva 2:2,3). Pošto je Bog odmorio u sedmi dan, posvetio ga je da bude sećanje za sva vremena. "Sećaj se dana od odmora da ga svetkuješ.Šest dana radi, i svršuj sve poslove svoje. A sedmi je dan odmor Gospodu Bogu tvom"  (2. Mojsijeva 20:8-10)


 

  •   Razlog za subotu 

Bog je namenio subotu iz dva razloga: da bude spomen stvaranja i kao znak našeg spasenja. "Jer je za šest dana stvorio Gospod nebo i zemlju, more i šta je god u njima; a u sedmi dan počinu; zato je blagoslovio Gospod dan od odmora i posvetio ga" (2. Mojs. 20:11). "I subote svoje dadoh im da su znak između mene i njih da bi znali da sam ja Gospod koji ih posvećujem"  (Jezekilj 20:12).

  Jevrejska reč shabbat doslovno znači "prestati". Kao što je Bog odmorio od Svog dela stvaranja i mi trebamo da odmorimo od naših svakodnevnih zanimanja i preusmeriti se na ono što je zaista važno. To je dan za obnovu. Prihvatanje subotnjeg odmora je vid vere i potsetnik da bez obzira šta radimo, Bog vodi kontrolu. Kada se za jedan dan zaustavimo sa dostizanjem naših materijalnih ciljeva, mi izjavljujemo, "Bože, ja verujem da Ti vodiš kontrolu, dok ja provodim ovaj dan, fokusirajući se na Tebe. Verujem da ćeš Ti obezbediti moje potrebe, sedam dana u sedmici, čak iako ja radim samo šest od njih. Bez obzira na to koliko novca bih mogao zaraditi danas ili koliko je ostalo posla na mojoj radnoj listi od protekle sedmice, danas ću odmoriti svoj um i telo i radovati se u Tvojoj prisutnosti".


 

  •   Iskoristite priliku 

Bog je znao da će nam u našoj ljudskoj težnji da unapređujemo svoje sopstvene interese, trebati prilika za duhovni rast da bi smo se preusmerili na stvari od večne važnosti. Subota je jedna prilika da se otrgne od pritisaka svakodnevnog života.

- Emily Thomsen


Tags: dodatak, Arhiva Razno, Subota je dan za odmor i bogosluženje,